Rådgivning

Advice Inngang

Vi gjør veien videre lettere..


Vi har omfattende erfaring i drift av selskaper og foreninger, og vi deler gjerne vår erfaring. Vi har også et stort kontaktnett med eksterne rådgivere og advokater som vi kan benytte for løse ditt problem.


Områder vi ofte bistår med rådgivning:


  • Etablering av selskap og valg av selskapsform
  • Økonomi,- og personalstyring
  • Valg av økonomisystemer og tilpassing av dette til bedriftens behov
  • Skatteoptimalisering
  • Fusjoner, fisjoner og andre omorganiseringer
  • Salg av virksomheter og Due Dillingens prosesser
  • Avvikling og sletting av selskap

Postadresse

Oscars gate 2B

3725 Skien

Norge

Besøksadresse

Lundtangen Kontorpark
ved siden av Skien Kino

Kontaktinformasjon

Telefon: 908 32 464

E-post: post@adviceconsulting.no

Webredaktør Christer Gumø Løberg