Advice Consulting Group AS

Regnskap Norge logo

Rådgivning

Stein og Tore Løberg foran vegg

Vi gjør veien videre lettere..


Vi har omfattende erfaring i drift av selskaper og foreninger, og vi deler gjerne vår erfaring. Vi har også et stort kontaktnett med eksterne rådgivere og advokater som vi kan benytte for løse ditt problem.


Områder vi ofte bistår med rådgivning:


  • Etablering av selskap og valg av selskapsform
  • Økonomi,- og personalstyring
  • Valg av økonomisystemer og tilpassing av dette til bedriftens behov
  • Skatteoptimalisering
  • Fusjoner, fisjoner og andre omorganiseringer
  • Salg av virksomheter og Due Dillingens prosesser
  • Avvikling og sletting av selskap