Advice Consulting Group AS

Regnskap Norge logo

Regnskapstjenester

Gruppebilde av Advice

Regnskapsoppfølging

Vi kan tilbyr et skreddersydd opplegg hvor vi løpende tilpasser arbeidsdelingen. Vi kan utføre alt regnskapsarbeidet for din bedrift, eller deler av det. I andre tilfeller kontrollerer vi bare regnskapet med avtalte intervaller. Med moderne økonomisystemer er det mulig med en dynamisk modell som forandrer seg etter behov. Men hos oss kan du fortsatt komme med bilag i en perm, hvis du har et lite selskap og bare ønsker å få ført et regnskap.

Betaling

Vi kan sørge for at du på en enkel og smidig måte får betalt regningene for din bedrift, samtidig som du har full oversikt.

Fakturering og kundeoppfølging

Vi kan også bistå med fakturering og hjelpe deg å holde oversikt over hvem av kundene som har betalt. Vi følger da opp de som ikke betaler med purringer og inkasso.

Lønn og Personal

Vi kan ivareta lønnsutbetaling til dine ansatte. Da vil vi også ta oss av A-melding og andre plikter overfor myndighetene.

Årsoppgjør

Vi kan utføre og sende inn skattemelding og bedriftens offisielle regnskap. Da vil vi samtidig ta en kvalitetskontroll av ditt regnskap, slik at det som sendes er korrekt. Dette vil være viktig i møte med banker, kreditorer og kunder.