Regnskapstjenester

Advice Inngang

Regnskapsoppfølging

Vi kan tilbyr et skreddersydd opplegg hvor vi løpende tilpasser arbeidsdelingen. Vi kan utføre alt regnskapsarbeidet for din bedrift, eller deler av det. I andre tilfeller kontrollerer vi bare regnskapet med avtalte intervaller. Med moderne økonomisystemer er det mulig med en dynamisk modell som forandrer seg etter behov. Men hos oss kan du fortsatt komme med bilag i en perm, hvis du har et lite selskap og bare ønsker å få ført et regnskap.


Betaling

Vi kan sørge for at du på en enkel og smidig måte får betalt regningene for din bedrift, samtidig som du har full oversikt.


Fakturering og kundeoppfølging

De fleste av kundene våre fakturer selv. Men vi utfører dette for en del kunder. Vi kan hjelpe deg med å holde oversikt over hvem som har betalt, og følge opp de som ikke betaler.


Årsoppgjør

Vi kan utføre og sende inn skattemelding og bedriftens offisielle regnskap. Da vil vi samtidig ta en kvalitetskontroll av ditt regnskap, slik at det som sendes er korrekt. Dette vil være viktig i møte med banker, kreditorer og kunder


Lønn og Personal

Vi kan ivareta lønnsutbetaling til dine ansatte. Da vil vi også ta oss av A-melding og andre plikter overfor myndighetene.


Postadresse

Oscars gate 2B

3725 Skien

Norge

Besøksadresse

Lundtangen Kontorpark
ved siden av Skien Kino

Kontaktinformasjon

Telefon: 908 32 464

E-post: post@adviceconsulting.no

Webredaktør Christer Gumø Løberg